Τελικά στοιχεία κτηματογράφησης / αρχικές εγγραφές

Οι πολίτες που έχετε υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της κτηματογράφησης για τα ακίνητα που σας αφορούν.

Πρόκειται για τις αρχικές εγγραφές του Κτηματολογίου, την απεικόνιση δηλαδή, των ακινήτων κατά τη λήξη της κτηματογράφησης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας