700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Aίτηση επαναπροσδιορισμού δικάσιμου εκκρεμών υποθέσεων Ν. 3869/2010

Όσοι έχετε καταθέσει αίτηση στο δικαστήριο για τη ρύθμιση οφειλών σας βάσει του νόμου 3869/2010, που εκκρεμεί σε πρώτο βαθμό και της οποίας η συζήτηση έχει προσδιοριστεί μετά τις 15/6/2021, υποχρεούστε να υποβάλετε αίτηση επαναπροσδιορισμού μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου, για να προσδιοριστεί νέα δικάσιμος.
Οι εξουσιοδοτούμενοι δικηγόροι υποβάλλετε την αίτηση και οι διάδικοι έχετε πρόσβαση σε αυτήν.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. 

Πότε υποβάλλετε την αίτηση
Ανάλογα με τον χρόνο κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, οι αιτήσεις επαναπροσδιορισμού υποβάλλονται από 1/12/2020 ως 30/6/2021 (άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010).

Τι πρέπει να κάνετε:
Αν περιλαμβάνεστε στην αίτηση με οποιαδήποτε ιδιότητα (π.χ. αιτών, πληρεξούσιος δικηγόρος, αντίκλητος, διάδικος κ.λπ.), επιλέξτε "Εγγραφή στην πλατφόρμα" για να λαμβάνετε τις σχετικές κοινοποιήσεις.
Αν είστε ο αιτών, επιλέξτε "Εξουσιοδότηση πληρεξουσίου Δικηγόρου – Επισκόπηση αίτησης" μετά την εγγραφή σας, για να εξουσιοδοτήσετε δικηγόρο να υποβάλει την αίτηση και να παρακολουθείτε την εξέλιξή της.
Αν είστε δικηγόρος και έχετε εξουσιοδοτηθεί για την υποβολή και τη διαχείριση της αίτησης, επιλέξτε "Δημιουργία – Διαχείριση αίτησης".
Αν είστε διάδικος σε υποβληθείσα αίτηση, επιλέξτε "Πρόσβαση σε αίτηση επαναπροσδιορισμού".

Για οποιοδήποτε ερώτημα, συνδεθείτε στην εφαρμογή και επιλέξτε "Βοήθεια" και στη συνέχεια "Ερωτήματα".

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας