Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων

Οι παραγωγοί νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων καταχωρίζετε ηλεκτρονικά τα στοιχεία των τιμολογίων σας, ώστε να εξοφλείστε από τους εμπόρους μέσα σε 60 ημέρες από την έκδοσή τους.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: