1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Έρευνα διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Εάν είστε κάτοχοι γεωργικών, κτηνοτροφικών ή μικτών εκμεταλλεύσεων οι οποίες συμμετέχουν στο δείγμα της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων μπορείτε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιό σας. 

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας