1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Δήλωση πρόθεσης αμοιβής με τίτλο κτήσης

Οι απογεγραμμένοι στον e-ΕΦΚΑ μπορείτε να δηλώσετε την πρόθεση σας να αμείβεστε με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) στα πλαίσια μίας σύμβασης εργασίας. Στη συνέχεια της δήλωσης εκδίδεται η Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου με τίτλο κτήσης.

Θα χρειαστεί να καταχωρίσετε:

  • είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet είτε τους κωδικούς σας πρόσβασης στον e-ΕΦΚΑ
  • τον ΑΜΚΑ σας

Εάν έχετε αποκτήσει τον τίτλο κτήσης παλαιότερα και προκειμένου να εκδώσετε τη βεβαίωση, επιλέξτε Βεβαίωση απογραφής (eΕΦΚΑ)

Πληροφορίες υπηρεσίας