1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ιστορικό ασφάλισης στο ΤΕΚΑ

Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι που υπάγεστε στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) για τον κλάδο της επικουρικής ασφάλισης, μπορείτε να βρείτε ηλεκτρονικά όλα τα ατομικά στοιχεία ασφάλισής σας στο Ταμείο από 1/1/2022.
Στο ιστορικό ασφάλισης απεικονίζεται όλη η ασφαλιστική σας ιστορία στο ΤΕΚΑ. Συγκεκριμένα, μπορείτε να δείτε τους εργοδότες στους οποίους έχετε απασχοληθεί, τις ημέρες ασφάλισης σας, το πακέτο κάλυψης, τις αποδοχές και τις εισφορές σας.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας