Εύρεση Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ)

Βρείτε τον Προσωρινό σας Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) με τα στοιχεία ταυτοποίησής σας.

Ο ΠΑΑΥΠΑ εκδίδεται αυτόματα με το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία από την Υπηρεσία Ασύλου και σας εξασφαλίζει την παροχή υγειονομικής περίθαλψης.

Αν η αίτηση ασύλου σας γίνει αποδεκτή, ο ΠΑΑΥΠΑ σας μετατρέπεται σε Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ενώ αν η αίτησή σας απορριφθεί, ο ΠΑΑΥΠΑ σας απενεργοποιείται αυτόματα.

 

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας