Ενημέρωση μερισματούχων του ΜΤΠΥ για αποφάσεις κανονισμού των μερισμάτων

Οι μερισματούχοι του ΜΤΠΥ μπορείτε να ενημερωθείτε για τις αποφάσεις κανονισμού ή/και αναπροσαρμογής των μερισμάτων που λαμβάνετε από το ΜΤΠΥ.

Για την είσοδο στην υπηρεσία θα χρειαστείτε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας.

Αφού συνδεθείτε, μπορείτε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε το pdf αρχείο που θα εμφανιστεί στην οθόνη σας.
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας