700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Έλεγχος υπαγωγής εργαζόμενου στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)

Οι εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ή οικοδομοτεχνικών έργων μπορείτε να εξακριβώσετε αν οι εργαζόμενοι σας μπορούν να υπαχθούν στο νέο ταμείο επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) προκειμένου να προχωρήσετε στην υποβολή της αντίστοιχης Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).

Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς ΑΠΔ εργοδότη
  • τον ΑΜΚΑ του υπαλλήλου
     

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας