800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών

Οι μη μισθωτοί που διαπιστώνετε πως δε διαθέτετε ασφαλιστική ικανότητα, παρόλο που έχετε αποπληρώσει κατ’ ελάχιστον τις αναλογούσες εισφορές σας εμπρόθεσμα, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση ώστε να σας αποδοθεί άμεσα.  

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Τaxisnet.
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας