1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Προαιρετική ασφάλιση στο ΤΕΚΑ

Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και οι μη μισθωτοί χωρίς υποχρέωση υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση, έχετε τη δυνατότητα να ασφαλιστείτε στο ΤΕΚΑ με την προϋπόθεση ότι έχετε γεννηθεί από 1.1.1987 και μετά.

  • Για την μετάβαση στο ΤΕΚΑ από την επικουρική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ:
    • Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση αλλαγής φορέα επικουρικής ασφάλισης και να υπαχθείτε για την επικουρική σας στο ΤΕΚΑ εφόσον είστε ήδη εργαζόμενοι και ασφαλισμένοι, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, στην επικουρική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ. Ισχύει το ηλικιακό κριτήριο και η υπηρεσία είναι διαθέσιμη έως 31.12.2023.
    • Η αλλαγή του φορέα γίνεται μόνο μία φορά και δεν δύναται να ανακληθεί.
  • Για την προαιρετική υπαγωγή στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ
    • Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση προαιρετικής υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ εφόσον είστε μη μισθωτός και δεν έχετε υποχρέωση υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση. Για τη συγκεκριμένη υπηρεσία δεν υφίσταται χρονικός περιορισμός εφόσον πληροίτε το ηλικιακό κριτήριο.
    • Η ασφάλιση στο ΤΕΚΑ λήγει μόνο κατόπιν της διακοπής της κύριας ασφάλισης.

Πληροφορίες υπηρεσίας