Επιταγές αγοράς βιβλίων

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να λάβετε επιταγές αγοράς βιβλίων μέσω του Πρόγραμματος Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων 2022 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ).

Θα χρειαστείτε:

 • είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • είτε τους κωδικούς της ΔΥΠΑ

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: 

 • ασφαλισμένοι που το έτος 2021 συγκέντρωσαν 50 ημέρες: 
  • από την ασφάλισή τους στον eΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου με εισφορές υπέρ των συνεισπραττόμενων κλάδων  ή /και
  • από τη χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρ. 142 του ν.3655/2008, όπως ισχύει, ή /και 
  • από τη χορήγηση τακτικής επιδότησης ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις ή/και 
  • από τη χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργων της παρ. ΙΑ.1.ΙΙΙ του ν. 4093/2012
 •  άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ολοκληρώθηκε στις 25/08/2022.

Ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του προγράμματος, μπορείτε να υποβάλλετε από την Τρίτη 13/09/2022 και ώρα 10:00, έως την Πέμπτη 15/09/2022 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες υπηρεσίας