Υποβολή ένστασης από δικαιούχο για πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Μπορείτε να υποβάλετε ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2022-2023 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), εφόσον έχετε ήδη καταθέσει ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής σε αυτό.

Θα χρειαστείτε:

  • είτε τους κωδικούς σας πρόσβασης στο Taxisnet
  • είτε τους κωδικούς Δ.ΥΠ.Α. ( πρώην ΟΑΕΔ)

Η ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού μητρώου και των προσωρινών πινάκων αποκλειομένων, υποβάλλεται ηλεκτρονικά, από 11.07.2022 ώρα 15:00 έως και 13.07.2022 ώρα 18:00. Υποβολή ενστάσεων μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία δεν είναι δυνατή.

Πληροφορίες υπηρεσίας