Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Οι δικαιούχοι μπορείτε να υποβάλετε ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του προγράμματος από την Πέμπτη 22.06.2023 ώρα 15:00 έως το Σάββατο 24.06.2023, ώρα 18:00.
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων έληξε στις 11.06.2023.

Υποβάλετε αίτηση για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων  και των οικογενειών αυτών  με επιταγή κοινωνικού τουρισμού περιόδου 2023-2024,  της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α. 

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας