Βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών

Εκδώστε βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών ή εξατομικευμένης προσέγγισης από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Θα χρειαστείτε:

  • είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • είτε τους κωδικούς πρόσβασης στον ΟΑΕΔ

Η βεβαίωση που θα εκδώσετε έχει μοναδικό αριθμό αναφοράς, για να μπορεί να ελεγχθεί η εγκυρότητα της.

Πληροφορίες υπηρεσίας