800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αποζημίωση επιχειρήσεων που επλήγησαν από θεομηνίες

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έληξε το Σάββατο 11/11/2023.

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων και φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχετε πληγεί από θεομηνίες, μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση για την επιδότηση σας. 
Θα χρειαστείτε να: 

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Τaxisnet
  • καταχωρίσετε τα στοιχεία της επιχείρησης/φορέα σας
  • επισυνάψετε το ασφαλιστήριο της επιχείρησης/φορέα σας και το έγγραφο με την καταγραφή των ζημιών
  • να καταχωρήσετε τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού σας (ΙΒΑΝ)

Πληροφορίες υπηρεσίας