800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Επιταγή (voucher) για την μετατροπή κτιρίων σε "έξυπνα" από το πρόγραμμα Smart Readiness

Οι επιλεγμένοι εγκαταστάτες μπορείτε να εκδώσετε επιταγή (voucher) για το πρόγραμμα «Smart Readiness». Το πρόγραμμα επιχορηγεί την πραγματοποίηση εργασιών που αφορούν στην εγκατάσταση υποδομών που θα διευκολύνουν τη μετατροπή ενός κτιρίου σε «έξυπνο», αλλά και τη διασύνδεση του με δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο) μέσω νέων «έξυπνων» μετρητών.

Στις πληροφορίες προγράμματος αναφέρονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Πρώτη φάση: Πριν την έκδοση της επιταγής

Ο διαχειριστής / εκπρόσωπος ενός κτιρίου ή ο ιδιοκτήτης μίας μονοκατοικίας ελέγχει την επιλεξιμότητα του κτιρίου που τον ενδιαφέρει, με βάση τα δεδομένα του Χάρτη ευρυζωνικότητας.

Ο εντοπισμός του κτιρίου γίνεται πάνω στον χάρτη αφού πληκτρολογήσει τη διεύθυνση του κτιρίου που τον ενδιαφέρει. Κάνοντας κλικ πάνω στον δείκτη του κτιρίου, εμφανίζεται μήνυμα αν το κτίριο είναι επιλέξιμο ή όχι.

Εάν είναι επιλέξιμο το κτίριο, πατώντας επιλογή, εμφανίζονται οι διαθέσιμοι εγκαταστάτες και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους. Τα στοιχεία διατίθενται και σε μορφή αρχείου excel.

Αφού επικοινωνήσει ο ενδιαφερόμενος με τους εγκαταστάτες, ώστε να λάβει την οικονομικότερη προσφορά, όποιος εγκαταστάτης επιλεγεί, θα είναι και αυτός που θα αιτηθεί την επιταγή (voucher).

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει επίσης να προσκομίσει στοn εγκαταστάτη τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δεύτερη φάση: Υποβολή αίτησης για την έκδοση της επιταγής

Εάν είστε ο εγκαταστάτης που επιλέχθηκε στην πρώτη φάση θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων, από τους επιλεγμένους εγκαταστάτες, λήγει τη Δευτέρα, 30.06.2025.

 

Από την έκδοση της επιταγής έχετε 90 ημέρες για να ολοκληρώσετε τις επιλεγμένες εργασίες.

Πληροφορίες υπηρεσίας