700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Χάρτης ευρυζωνικότητας

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στον χάρτη ευρυζωνικότητας, για να δείτε την διαθεσιμότητα τηλεπικοινωνιακής συνδεσιμότητας ανά την επικράτεια.

Θα χρειαστεί να καταχωρίσετε την διεύθυνση που σας ενδιαφέρει ή μόνο τον Ταχυδρομικό κωδικός που αντιστοιχεί στην περιοχή ενδιαφέροντος σας.

Κάντε κλικ πάνω στις έγχωμες τελείες για να δείτε τις διαθέσιμες πληροφορίες για κάθε κτίριο. κάποια κτίρια μπορεί να διαθέτουν 2 τελείες όταν διαθέτουν υποδομές από 2 τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. 
Τα στοιχεία που απεικονίζονται στον χάρτη ενημερώνονται από τους ίδιους τους παρόχους.

Πληροφορίες υπηρεσίας