Ρύθμιση οφειλών προς Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών

Οι οφειλέτες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών μπορείτε να ρυθμίσετε ηλεκτρονικά τις οφειλές σας.

Θα χρειαστείτε:

  • οι οφειλέτες - εργοδότες τους κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολή ΑΠΔΓ
  • οι υπόλοιποι οφειλέτες τους κωδικούς που δηλώσατε κατά την πιστοποίησή σας

Πληροφορίες υπηρεσίας