Ρύθμιση οφειλών προς Κέντρο Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών (ΚΕΑΟ)

Οι οφειλέτες του Κέντρου Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών (ΚΕΑΟ) μπορείτε να ρυθμίσετε ηλεκτρονικά τις οφειλές σας.

Θα χρειαστείτε:

  • οι οφειλέτες - εργοδότες τους κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολή ΑΠΔΓ
  • οι υπόλοιποι οφειλέτες τους κωδικούς που δηλώσατε κατά την πιστοποίησή σας

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: