Πίνακας χρεών οφειλέτη

Οι οφειλέτες του ΕΦΚΑ μπορείτε να δείτε τις βεβαιωμένες οφειλές σας με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη, ανεξάρτητα αν τις έχετε ρυθμίσει ή όχι.

Επίσης, μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση για ρύθμιση.

Θα χρειαστείτε:

  • οι οφειλέτες - εργοδότες τους κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολή ΑΠΔΓ
  • οι υπόλοιποι οφειλέτες τους κωδικούς που δηλώσατε κατά την πιστοποίησή σας

Πληροφορίες υπηρεσίας