Οικονομική καρτέλα εργοδότη

Οι εργοδότες μπορείτε να βρείτε οικονομικά στοιχεία για χρεώσεις και πιστώσεις σε χρονικό διάστημα που επιλέγετε.

Συγκεκριμένα, μπορείτε να δείτε εισφορές:

  • που έχουν δηλωθεί μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ)
  • που έχουν καταβληθεί μέσω τραπεζών
  • που έχουν καταλογιστεί ως αποτέλεσμα του Ελέγχου Δηλωθέντων - Καταβληθέντων (ΕΔΚ)
  • που έχουν θεωρηθεί αχρεωστήτως καταβληθείσες ως αποτέλεσμα του ΕΔΚ

Πληροφορίες υπηρεσίας