800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Μεταβολή στοιχείων ασφάλισης

Οι εργοδότες μπορείτε να μεταβάλλετε ηλεκτρονικά τα στοιχεία ασφάλισης εργαζομένου. Η υπηρεσία αναπτύσσεται σταδιακά και σε πρώτη φάση η μεταβολή στοιχείων ασφάλισης μπορεί να γίνει για εργαζόμενο που κατόπιν ελέγχου προέκυψε ότι ανήκει στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ και όχι στο ΤΕΚΑ.

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης εργοδότη.

Μπορείτε να επιλέξετε όλες τις Κανονικές ή Συμπληρωματικές ΑΠΔ στις οποίες έχει δηλωθεί ο συγκεκριμένος εργαζόμενος και να ακυρώσετε τον χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΚΑ.

Προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταβολής των στοιχείων ασφάλισης, αποτελεί η προηγούμενη ασφαλιστική τακτοποίηση του εργαζομένου στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ για τις μισθολογικές περιόδους που υποβλήθηκε ΑΠΔ ΤΕΚΑ.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας