Ηλεκτρονική καρτέλα οφειλέτη

Οι οφειλέτες που έχετε ενταχθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) μπορείτε να βρίσκετε πληροφορίες για τις οφειλές σας.

Συγκεκριμένα, μπορείτε να έχετε:

  • συγκεντρωτική και αναλυτική ανά περίοδο εικόνα των οφειλών σας
  • συγκεντρωτική και αναλυτική εικόνα των καταβολών
  • συγκεντρωτική εικόνα των ρυθμίσεων με ανάλυση δόσεων και οφειλών

Θα χρειαστείτε:

  • οι οφειλέτες - εργοδότες τους κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολή ΑΠΔΓ
  • οι υπόλοιποι οφειλέτες τους κωδικούς που δηλώσατε κατά την πιστοποίησή σας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας