Ηλεκτρονική ενημέρωση οφειλετών

Οι οφειλέτες που έχετε ενταχθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) μπορείτε να ενημερώνεστε ηλεκτρονικά με:

  • προσκλήσεις για τακτοποίηση οφειλών
  • ατομικές ειδοποιήσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών

Θα χρειαστείτε:

  • οι οφειλέτες - εργοδότες τους κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολή ΑΠΔΓ
  • οι υπόλοιποι οφειλέτες τους κωδικούς που δηλώσατε κατά την πιστοποίησή σας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας