Διαχείριση συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης ΔΠΥ

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που απασχολείστε από 1 ή 2 εργοδότες με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, μπορείτε να μοιραστείτε τις ασφαλιστικές σας εισφορές με τους εργοδότες σας.

Εργοδότης και ασφαλισμένος μπαίνετε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και διαχειρίζεστε τη μεταξύ σας σύμβαση.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας