700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Δήλωση εργαζομένων για την αντιμετώπιση του Covid-19

Υποβάλετε την υπεύθυνη δήλωση για να λάβετε την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid-19.

Την ενίσχυση δικαιούστε οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις ή εργοδότες που η επιχειρηματική τους δραστηριότητα:

 • είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής
 • είτε έχει πληγεί σημαντικά 

Στην περίπτωση αναστολής με εντολή δημόσιας αρχής, δικαιούστε επιπλέον μείωση ενοικίου κύριας κατοικίας.

Θα χρειαστείτε:

 • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου, αν δικαιούστε και τη μείωση ενοικίου

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να υποβάλετε την υπεύθυνη δήλωση:

 • την 1η Απριλίου 2020 οι εργαζόμενοι με ΑΦΜ που λήγει σε 1
 • στις 2 Απριλίου οι εργαζόμενοι με ΑΦΜ που λήγει σε 2
 • στις 3 Απριλίου οι εργαζόμενοι με ΑΦΜ που λήγει σε 3
 • στις 4 Απριλίου οι εργαζόμενοι με ΑΦΜ που λήγει σε 4
 • στις 5 Απριλίου οι εργαζόμενοι με ΑΦΜ που λήγει σε 5
 • στις 6 Απριλίου οι εργαζόμενοι με ΑΦΜ που λήγει σε 6
 • στις 7 Απριλίου οι εργαζόμενοι με ΑΦΜ που λήγει σε 7
 • στις 8 Απριλίου οι εργαζόμενοι με ΑΦΜ που λήγει σε 8
 • στις 9 Απριλίου οι εργαζόμενοι με ΑΦΜ που λήγει σε 9
 • στις 10 Απριλίου οι εργαζόμενοι με ΑΦΜ που λήγει σε 0

Η χρονική περίοδος υποβολής μπορεί να παραταθεί, αν χρειαστεί.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας