400.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

400.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

logo espa

Οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Οι εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχετε επιλέξει ως κράτος-μέλος καταγωγής την Ελλάδα, μπορείτε να υποβάλλετε τις εξαμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές σας εκθέσεις, καθώς και τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις α'  και γ'  τριμήνου (πιστωτικά ιδρύματα μόνο).

Θα χρειαστεί να :

  • συμπληρώσετε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας (εφόσον έχετε ολοκληρώσει την αρχική σας εγγραφή)   
  • να επισυνάψετε τα απαραίτητα κατά περίπτωση αρχεία
     

Πληροφορίες υπηρεσίας