1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών ευκαιριών

Μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία τη εταιρείας σας ώστε να λάβετε δωρεάν συμβουλές και να καταρτιστεί ένα χαρτοφυλάκιο έργου για επενδυτικές ευκαιρίες σε συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία της εταιρείας σας και να περιγράψετε την επένδυση/ επιχειρηματική συνεργασία που επιθυμείτε.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας