700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Εγγραφή στο μητρώο ωφελουμένων για την κατάρτιση ανέργων μέσω των ΚΕΔΙΒΙΜ των ΑΕΙ και των αδειοδοτημένων ΚΔΒΜ

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελούμενων- Ανέργων για την κατάρτιση 30.000 ανέργων μέσω ΚΕΔιΒιΜ των ΑΕΙ και αδειοδοτημένων ΚΔΒΜ στο πλαίσιο του έργου Επιχορήγηση της ΔΥΠΑ για την Υλοποίηση του Έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και «πράσινες δεξιότητες» και υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ», Β’ Κύκλος Το Πρόγραμμα Κατάρτισης υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- NextGenerationEU.

Για να υποβάλετε την αίτηση, θα πρέπει να:

  • είστε εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ ανεξαρτήτως αν λαμβάνετε επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • έχετε ηλικία άνω των 18 ετών
  • είστε απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.

Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να απαιτεί επιπλέον προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ωφελουμένων.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, ΔΕΝ θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση:

  • Όσοι δεν είστε άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της ΔΥΠΑ, και άνω των 18 ετών
  • Όσοι έχετε πάρει ΚΑΥΑΣ στο πλαίσιο των έργων ανέργων ή εργαζομένων, της δράσης 16913, και έχετε ενταχθεί σε τμήμα το οποίο υλοποιήθηκε.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  •  να επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00, έως και την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας