700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Πρακτική άσκηση (ΑΤΛΑΣ)

Ο ΑΤΛΑΣ υποστηρίζει τη διαδικασία της πρακτικής άσκησης και διασυνδέει τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας με τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (επιχειρήσεις, οργανισμούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.λπ.) σε ένα ενιαίο, κεντρικό σύστημα.

Η διαδικασία της πρακτικής άσκησης γίνεται πιο απλή και αποτελεσματική, καθώς:

  • όλα τα ιδρύματα και οι φοιτητές, όλες οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί έχουν ισότιμη πρόσβαση
  • οι θέσεις δηλώνονται μία φορά και γίνονται αυτόματα διαθέσιμες σε όλα τα ιδρύματα και τμήματα που επιθυμεί ο φορέας
  • τα ιδρύματα μπορούν να αναζητούν θέσεις και να τις αντιστοιχίζουν σε φοιτητές
  • οι ίδιοι οι φοιτητές μπορούν να βρουν τις θέσεις πρακτικής άσκησης που θέλουν

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας