Αποτελέσματα Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)

Όσοι πήρατε μέρος στις γραπτές εξετάσεις του ΚΠΓ μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματά σας.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:

  • τον 8-ψήφιο κωδικό υποψηφίου
  • τα αρχικά των ονομαστικών σας στοιχείων με την ακόλουθη σειρά: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο

Πληροφορίες υπηρεσίας