600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Έκδοση εντύπου κινητικότητας Εuropass

Οι φορείς που έχετε πραγματοποιήσει ένα οργανωμένο πρόγραμμα κινητικότητας σε μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς, εθελοντικούς σκοπούς, μπορείτε να εκδώσετε το έντυπο Κινητικότητας Europass για κάθε συμμετέχοντα (μαθητή / φοιτητή / εργαζόμενο) που έλαβε μέρος σε αντίστοιχο πρόγραμμα κινητικότητας. 

Ο φορέας αποστολής που ενδιαφέρεται να εκδώσει έντυπα κινητικότητας για ροές από την Ελλάδα προς το εξωτερικό θα πρέπει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδικασία σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Europass -ΕΟΠΠΕΠ.

Αρχικά, ο φορέας αποστολής θα χρειαστεί να κάνει εγγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή της κινητικότητας, εν συνεχεία και αφού εγκριθεί η εγγραφή του φορέα από τον ΕΟΠΠΕΠ- Εθνικό Κέντρο Europass, θα ακολουθήσει μια διαδικασία για την έκδοση των εντύπων.

Πληροφορίες υπηρεσίας