Εγγραφή / ανανέωση εγγραφής σε Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο

Αν είστε κηδεμόνας μαθητή/τριας ή επιθυμείτε εσείς εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφή σε Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για το σχολικό έτος 2022-2023, ανεξάρτητα από το  σχολείο τελευταίας φοίτησης:

Αίτηση θα πρέπει να γίνει για:

  • μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου που θα φοιτήσουν στην Α Λυκείου (Δημόσιου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ημερήσιου ή εσπερινού) ή ΠΕΠΑΛ).
  • μαθητές/τριες Α & Β Λυκείου που θα ανανεώσουν την εγγραφή τους για τη Β ή Γ τάξη αντίστοιχα (Δημόσιου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ημερήσιου ή εσπερινού) ή ΠΕΠΑΛ) ή θα μετεγγραφούν σε άλλου τύπου σχολείο.  
Η Α' φάση των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής για το σχολικό έτος 2022-2023 διαρκεί από την Παρασκευή 24-06-2022 και ώρα 10:00 έως και την Πέμπτη 07-07-2022 και ώρα 23:59. 
 
Κατά το χρονικό αυτό διάστημα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων, η τροποποίηση ή/και η διαγραφή τους, καθώς επίσης και η αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TaxisΝet  

Πληροφορίες υπηρεσίας