Βεβαίωση συμβατότητας πτυχίου νοσηλευτικής, φυσικοθεραπείας, μαιευτικής, επισκεπτών/τριών υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι νοσηλευτές/τριες, οι φυσικοθεραπευτές/τριες, οι μαίες/μαιευτές και οι επισκέπτες/στριες υγείας μπορείτε να ζητήσετε βεβαίωση συμβατότητας του πτυχίου που αποκτήσατε σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.
 

Επιλέξτε Περιφέρεια για να συνεχίσετε:

Πληροφορίες υπηρεσίας