Έκδοση οικοδομικών αδειών (e-Άδειες)

Οι μηχανικοί μπορείτε να εκδώσετε και να διαχειριστείτε διοικητικές πράξεις εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών (εγκρίσεις, άδειες, αναθεωρήσεις).

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο My TEE.

Πληροφορίες υπηρεσίας