1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Πιστοποιητικό ιθαγένειας

Εκδώστε πιστοποιητικό ιθαγένειας από την οικογενειακή μερίδα που έχετε την κανονική σας εγγραφή.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού άμεσα ηλεκτρονικά, ή επιθυμείτε να το εκδώσετε για ανήλικο τέκνο σας, μπορείτε να το αιτηθείτε σε ΚΕΠ ή στον Δήμο που είστε δημότης.

Όταν ολοκληρωθεί η έκδοση του πιστοποιητικού από το ΚΕΠ / Δήμο, αυτό θα σταλεί στη θυρίδα σας και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms. Για αυτές τις περιπτώσεις επιλέξτε “Αίτηση προς ΚΕΠ / Δήμο”.

Δείτε αν ο Δήμος σας έχει ενταχθεί στο gov.gr.

Όταν ολοκληρωθεί η έκδοση του πιστοποιητικού από το ΚΕΠ / Δήμο, αυτό θα σταλεί στη θυρίδα σας και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms.

 Σημειώνεται ότι για την περίπτωση που το πιστοποιητικό ιθαγένειας αφορά σε γονείς ιδίου φύλου, μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων τεχνικών αλλαγών, η έκδοση θα πρέπει να γίνεται μόνο με αίτηση σε ΚΕΠ ή Δήμο και όχι άμεσα ηλεκτρονικά.

Πληροφορίες υπηρεσίας