1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών θανόντος, αν κατά την ημέρα θανάτου ήσασταν εγγύτερος συγγενής. Το πιστοποιητικό εκδίδεται μία φορά και τηρείται στα αρχεία του Δήμου που ήταν δημότης ο θανόντας. Στη συνέχεια λαμβάνετε αντίγραφα από αυτό το πιστοποιητικό.

Έκδοση για πρώτη φορά

Η πρώτη έκδοση γίνεται μέσω είτε:

  • οποιουδήποτε Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
  • του Δήμου που ήταν δημότης ο θανών / θανούσα

Δημιουργείστε την αίτηση στο gov.gr και επιλέξτε το ΚΕΠ / Δήμο που θα την απευθύνετε.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τα στοιχεία του θανόντος

Επιλέξτε "Αίτηση προς ΚΕΠ / Δήμο".
Σε δεύτερο χρόνο, το πιστοποιητικό θα σταλεί στη θυρίδα σας και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms.
Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών που θα εκδοθεί μέσω ΚΕΠ / Δήμου φέρει μοναδικό κωδικό και έχει υπογραφή και σφραγίδα του Δήμου.

Δείτε αν ο Δήμος του θανόντα / θανούσας έχει ενταχθεί στο gov.gr.

Άμεσα ηλεκτρονικά αντίγραφα
Μπορείτε να εκδώσετε αντίγραφο πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών που έχει εκδοθεί μετά τις 16/4/2020, εφόσον είστε εγγύτερος συγγενής του θανόντα.

Επιλέξτε "Είσοδος στην υπηρεσία".
Το αντίγραφο που θα εκδώσετε ηλεκτρονικά έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Εναλλακτικά, έχετε την επιλογή να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σημειώνεται ότι για την περίπτωση που το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών αφορά σε συζύγους ή γονείς ιδίου φύλου, μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων τεχνικών αλλαγών, η έκδοση θα πρέπει να γίνεται μόνο με αίτηση σε ΚΕΠ ή Δήμο και όχι άμεσα ηλεκτρονικά.

Πληροφορίες υπηρεσίας