Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κύρους αρχαιρεσιών σωματείων ή συλλόγων

Μπορείτε να αιτηθείτε την έκδοση πιστοποιητικού περί μη προσβολής του κύρους αρχαιρεσιών σωματείων ή συλλόγων, κλείνοντας ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο υπάλληλος του ΚΕΠ θα απαντήσει σε τυχόν απορίες σας για τη διαδικασία.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στα TAXISnet
  • το επικυρωμένο καταστατικό του σωματείου έτοιμο προς αποστολή ή ανάρτηση κατά την διάρκεια της βιντεοκλήσης
  • τον ΑΦΜ σας
  • την έδρα του σωματείου

Ακόμη, μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά αίτηση για πιστοποιητικά Ειρηνοδικείων, Πρωτοδικείων και Εφετείων, επιλέγοντας "Ηλεκτρονική υποβολή για πιστοποιητικά δικαστηρίων". Η υπηρεσία παρέχεται για συγκεκριμένα Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία και Εφετεία. Σταδιακά, θα ενταχθούν όλα τα δικαστήρια.

Πληροφορίες υπηρεσίας