700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Φόρος εισοδήματος εργοληπτών

Εργολάβοι και εργολήπτες μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος:

  • εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων
  • ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας