Φόρος εισοδήματος εργοληπτών

Εργολάβοι και εργολήπτες μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος:

  • εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων
  • ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: