1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Φόρος αμοιβών αρχιτεκτόνων - μηχανικών

Αρχιτέκτονες και μηχανικοί μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος επί της συμβατικής αμοιβής:

  • για μελέτες και σχέδια χωροταξικών, πολεοδομικών, συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων
  • για διεύθυνση εκτέλεσης έργου
  • για μελέτη και επίβλεψη τοπογραφικών έργων
  • για μελέτες και σχέδια που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα και για την επίβλεψή τους
  • για πραγματογνωμοσύνη

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας