700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Δηλώσεις ΦΠΑ / πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES)

Με την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε:

  • τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για φορολογικές περιόδους από 01/01/2011 και μετά
  • τις εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ (έτη αναφοράς 2010-2013)
  • τους εμπρόθεσμους και εκπρόθεσμους αρχικούς πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) για φορολογικές περιόδους από 01/01/2011 και μετά
  • τους διορθωτικούς πίνακες από 01/01/2010 και μετά

Πληροφορίες υπηρεσίας