Απόδοση τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας αποδίδουν τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας υπέρ του Δημοσίου.

Το τέλος υπολογίζεται επί της αξίας των καρτών χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας.

Η απόδοση γίνεται με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται έως την τελευταία μέρα του μεθεπόμενου μήνα.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας