1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Έκδοση κωδικών δημόσιας διοίκησης

Αν είστε εργαζόμενος στο δημόσιο μπορείτε να εκδώσετε κωδικούς δημόσιας διοίκησης. Οι κωδικοί αυτοί αποτελούν έναν νέο μηχανισμό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημοσίου για την άσκηση των υπηρεσιακών σας καθηκόντων.

Μέχρι σήμερα η πρόσβαση του κάθε υπαλλήλου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο των υπηρεσιακών του καθηκόντων, σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιούνταν μέσω της χρήσης των προσωπικών του κωδικών TAXISnet. Για την ενίσχυση της προστασίας προσωπικών δεδομένων αλλά και την ασφάλεια των συστημάτων παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας νέων κωδικών, διακριτών από τους κωδικούς TAXISnet, για κάθε υπάλληλο.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια εφαρμογή της δημόσιας διοίκησης, μετά την έκδοση των κωδικών, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον φορέα σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας