Ανακυκλώνω – αλλάζω συσκευή

Τα φυσικά πρόσωπα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – αλλάζω Συσκευή» και να χρηματοδοτηθείτε για την αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρικών συσκευών με νέες, φιλικές προς το περιβάλλον και ενεργειακά πιο αποδοτικές.

Προϋποθέσεις:

  • να έχετε υποβάλει κατά το φορολογικό έτος 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) η οποία να έχει εκκαθαριστεί
  • να ήσασταν κάτοικος Ελλάδας το έτος 2020 εσείς, το 2ο μέλος και τα εξαρτώμενα παιδιά της οικογένειας σας

Διαδικασία:

  1. Δικαιούστε να υποβάλετε μία αίτηση και για μία μόνο από τις κατοικίες σας (κύρια ή εξοχική), στην οποία επιλέγετε ποιες τρεις (3) παλιές ηλεκτρικές συσκευές θα αντικαταστήσετε ανάμεσα στις κατηγορίες:
  2. έως δύο (2) συσκευές της κατηγορίας 1 «Κλιματιστικά»,
  3. έως μία (1) συσκευή της κατηγορίας 2 «Ψυγεία»,
  4. έως μία (1) συσκευή της κατηγορίας 3 «Καταψύκτες»
  5. Επιλέγεστε από το πρόγραμμα ως δικαιούχος. Η επιχορήγηση παρέχεται μέσω επιταγών (vouchers) του προγράμματος, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην αγορά νέας συσκευής και καλύπτουν μέρος της συνολικής δαπάνης. Σε περίπτωση απορριπτικής απάντησης έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση.
  6. Αγοράζετε την συσκευή από συγκεκριμένους προμηθευτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
  7. Παραδίδετε, σε συμβεβλημένο στο πρόγραμμα έμπορο, την προς ανακύκλωση παλαιά σας συσκευή.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Το στάδιο υποβολής αιτήσεων ολοκληρώθηκε.

Δείτε τις προθεσμίες για όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Πληροφορίες υπηρεσίας