800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» προκειμένου να προβείτε σε εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού.

Το ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται σε:

 • 50% για τις μικρές επιχειρήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών 20.000€ (άνευ ΦΠΑ)
 • 40% για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών 25.000€ (άνευ ΦΠΑ)

Η επιδότηση αφορά σε δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες υπηρεσιών εγκατάστασης του εξοπλισμού ήτοι,

1. Δαπάνη Εξοπλισμού:

 • νέο σύστημα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας (έως 1)
 • νέο σύστημα ηλιακής θέρμανσης (έως 1)
 • αγορά έξυπνών συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου)

2. Δαπάνες Υπηρεσιών:

 • εργασίες για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού
 • έκδοση δύο (2) ενεργειακών πιστοποιητικών, (Πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)
 • υλοποίηση Ενεργειακού Ελέγχου (εάν υπάρχουν δαπάνες της κατηγορίας δαπανών λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας)

Προϋποθέσεις:

 1. Η επιχείρηση σας να δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια, να κατέχει ελληνικό ΑΦΜ, σε επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ), να έχει ιδρυθεί / συσταθεί έως την 31.12.2023 και να είναι ενεργή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 2. Να έχει εκδοθεί το 1ο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή να το υποβάλετε εντός 20 ημερών μετά την υποβολή της προσωρινής αίτησης συμμετοχής.
 3. Ο προτεινόμενος εξοπλισμός να τοποθετηθεί στη διεύθυνση της επιχείρησης και να μην υπάρχει περιορισμός (πχ κανονισμός λειτουργίας ή ισχύον κανονιστικό πλαίσιο).

Διαδικασία:
1. Υποβάλετε την αίτηση σας
2. Σε περίπτωση έγκρισης, δημιουργείται ειδικός δεσμευμένος καταπιστευτικός λογαριασμός στο πιστωτικό ίδρυμα επιλογής σας, όπου χρεώνονται τα χρηματικά ποσά.
3. Ενημερώνετε το πληροφοριακό σύστημα με τα δικαιολογητικά αγοράς.
4. Ελέγχεται η επιλεξιμότητα των σχετικών δαπανών.
5. Προσκομίζετε το 2ο ΠΕΑ όπου φαίνεται η επίτευξη του ενεργειακού στόχου.
6. Αποδεσμεύονται τα ποσά προς τους δικαιούχους.

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης της εταιρείας σας στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας