Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας

Αιτηθείτε το πιστοποιητικό που βεβαιώνει και πιστοποιεί την δικαστική σας φερεγγυότητα για την συμμετοχή σας σε δημόσιους διαγωνισμούς, λήψη δανείων και κάθε άλλη νόμιμη χρήση.
Το πιστοποιητικό αυτό κατήργησε 25 πιστοποιητικά.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Για τα Πρωτοδικεία Αθήνας / Θεσσαλονίκης / Πειραιά / Χαλκίδας, επιλέξτε "Είσοδος στην υπηρεσία".

Για τα υπόλοιπα Πρωτοδικεία επιλέξτε στις Σχετικές συναλλαγές "Είσοδος για τα λοιπά Πρωτοδικεία".

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: