Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αναφορά σας στον Συνήγορο του Πολίτη.

Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθείτε ηλεκτρονικά την εξέλιξη της αναφοράς σας και να υποβάλετε πρόσθετα αρχεία.

Πληροφορίες υπηρεσίας