Σύγκριση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου

Μπορείτε να ενημερωθείτε και να συγκρίνετε τιμές των προσφερόμενων τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου για:

  • τιμολόγια μικρών πελατών χαμηλής τάσης ηλεκτρικής ενέργειας
  • οικιακά και εμπορικά τιμολόγια τελικών πελατών φυσικού αερίου

Επίσης μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που συναρτώνται με την κατανάλωση ενέργειας.

Πληροφορίες υπηρεσίας