1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Myrae πλατφόρμα ενημέρωσης και υποστήριξης καταναλωτών

Μπορείτε να δημιουργήσετε το προσωπικό σας προφίλ στον ιστότοπο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΕΥΥ) στην Πλατφόρμα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Καταναλωτών Myrae ώστε να υποβάλλετε:

  • αιτήματα παραπόνων προς τους Διαχειριστές Δικτύων ή και προς τους Παρόχους Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου
  • αιτήματα λήψης αυτοματοποιημένων ενημερώσεων για τις διαβουλεύσεις, αποφάσεις και νέα της ΡΑΕΥΥ που άπτονται των ενδιαφερόντων σας συμμετοχή σε έρευνες ικανοποίησης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τη ΡΑΕΥΥ, τους Διαχειριστές Δικτύων, και τους Παρόχους Ενέργειας

Θα χρειαστεί να: 

  • συμπληρώσετε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας (εφόσον έχετε ολοκληρώσει την αρχική σας εγγραφή)
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα κατά περίπτωση στοιχεία και δικαιολογητικά

 

Πληροφορίες υπηρεσίας