Μοντέλο προκαταρκτικού ελέγχου οικονομικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Οι πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας και internet μπορούν να εξετάσουν και να αξιολογήσουν τα οικονομικά προγράμματα μεμονωμένων ή/και συνδυαστικών υπηρεσιών του παρόχου με Σημαντική Ισχύ στην αγορά, στα πλαίσια της αρχής της διαφάνειας. 

Θα χρειαστεί να εγγραφούν στην εφαρμογή.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας