700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Μοντέλο ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου

Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το αποτέλεσμα ελέγχου των οικονομικών προγραμμάτων της επιχείρισης με σημαντικη ισχύ στην αγορά, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του μοντέλου ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου (Price Squeeze Model – PSM) που παρέχεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Η πρόσβαση στην εφαρμογή παρέχεται μόνο σε συγκεκριμένες διαδικτυακές διευθύνσεις οι οποίες έχουν γνωστοποιηθεί στην ΕΕΤΤ.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας